Analiza jelovnika

Šta podrazumeva analiza jelovnika?

Analiza jelovnika podrazumeva desetodnevni zadatak klijenta da detaljno beleži svoju ishranu, koju zatim donosi trenerima Titan Fitnes Campa na uvid. Treneri analizirajući jelovnik uočavaju šta je u trenutnoj ishrani klijenta dobro, šta je loše, unos kojih namirnica treba korigovati, a koje treba potpuno izbaciti iz ishrane.

Klijent zatim od trenera dobija i smernice u vezi sa ishranom koju bi trebao da počne da primenjuje, kao i okviran spisak namirnica koji treba da se vodi u planiranju obroka.

Zašto je potrebno uraditi analizu jelovnika?

Trening i ishrana u tesnoj su vezi i gotovo je nemoguće postići rezultat, bilo da se radi o želji da smršate ili da povećate mišićnu masu, ukoliko se pažnja ne posveti ovim faktorima podjednako.

Koliko često treba raditi analizu jelovnika?

Analizu jelovnika potrebno je izrađivati dva do tri puta godišnje, u zavisnosti od trenutnog stanja, trenutno postignutih i željenih rezultata.

Analiza jelovnika