Antropometrijsko merenje i analiza telesnog sastava

Šta je antropometrijsko merenje?

Antropometrijsko merenje je brza, neinvazivna i pouzdana metoda za procenu sastava tela. BIA metod procenjuje strukturu tela emitovanjem niske i bezbedne doze struje kroz ljudski organizam, s jedne strane i merenje kožnih nabora kaliperom, radi postizanja najpreciznijih rezultata sa druge strane.

Zašto je potrebno uraditi antropometrijska merenja i analizu?

Antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava neophodno je uraditi kako bismo mogli da utvrdimo polazište od kog u radu sa klijentom počinjemo, kako bismo u budućnosti mogli da pratimo njegov napredak.

Kako izgleda antropometrijsko merenje i analiza?

BIA metod podrazumeva neinvazivnu, niskofrekventnu struju koja prolazi kroz telo – bez otpora kroz mišiće, dok izvestan otpor postoji pri prolasku kroz masno tkivo. Kada se unesu određeni parametri (starost, pol, visina), nakon 30 sekundi vaga očitava parametre: težinu, količinu mišićnog tkiva, količinu masnog tkiva, količinu vode u telu, količinu bezmasnog tkiva, indeks telesne mase, procenat masti u telu, bazalni metabolizam.

Kaliper je rekvizit kojim, zahvatajući njime kožne nabore u tačno određenim tačkama, sa velikom preciznošću utvrđujemo procenat masnih naslaga u određenom delu tela – što vagom koja meri opšte procente, nije moguće utvrditi.

Obe metode potpuno su bezbolne i ni na koji način ne štete organizmu.

Koliko često treba raditi antropometrijska merenja?

Preporučljivo je antropometrijska merenja raditi jednom mesečno, kako bi se na pravi način merio napredak.

Antropometrijsko merenje