Individualni plan ishrane

Šta je individualni plan ishrane?

Individualni plan ishrane obuhvata sastavljanje protokola ishrane koji je napravljen u skladu sa jedinstvenim potrebama klijenta. Kako je svaki čovek biohemijski drugačiji, tako i planovi ishrane moraju biti u skladu sa potrebama i mogućnostima svakog pojedinca. Individualni plan ishrane izrađuje se nakon detaljne nutricionističke procene klijenta, njegovog trenutnog fizičkog stanja, njegovih ciljeva i dnevnih obaveza.

Šta podrazumeva individualni plan ishrane?

Pre nego što se pristupi izradi individualnog plana ishrane, klijent sa trenerom meri obime, bioimpedancu, kilažu, procenat masti, mišića i vode u telu i dobija zadatak da treneru dostavi krvnu sliku. Zatim se u saradnji sa nutricionistom klijentu dostavlja detaljan plan ishrane sa određenom kalorijskom vrednošću, koja će biti strogo usklađena sa njegovim dnevnim aktivnostima, ciljevima i planom treninga.

Zašto je potrebno uraditi individualni plan ishrane?

Kako bi treninzi imali pravi i brz efekat, moraju biti praćeni usklađenom i izbalansiranom ishranom, kako bi se postigao određeni kalorijski deficit ili suficit, koji, uz trening, klijenta dovodi do rezultata. Obe komponente u tesnoj su vezi i gotovo je nemoguće ostvariti zacrtane ciljeve kada su fizički izgled i dobar osećaj u pitanju, isključujući bilo koji od ova dva faktora.

Koliko često treba raditi individualni plan ishrane?

Individualni plan ishrane potrebno je izrađivati dva do tri puta godišnje, u zavisnosti od trenutnog stanja, trenutno postignutih i željenih rezultata.