Titan paketi

Personalni trening

PT 10 – Premium - 19€ trening

PT 10 Premium paket podrazumeva 10 individualnih treninga sa trenerom koji se mogu iskoristiti u periodu od 45 dana.

Pored 10 personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?

PT 10 Premium namenjen je osobama koje žele da treniraju sa personalnim trenerom i imaju vremena da to čine dva do tri puta nedeljno.

CENA PAKETA

19 EUR trening - 190 EUR ukupno.

PT 10 – Exclusive - 29€ trening

PT 10 Exclusive paket podrazumeva 10 individualnih treninga sa trenerom.

Pored personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?

PT 10 Exclusive je namenjen osobama koje žele da rade sa personalnim trenerom, ali usled čestih putovanja ili drugih svakodnevnih obaveza nisu u mogućnosti da planiraju treninge na nedeljnom nivou, već to mogu činiti kada se ukaže prilika.

CENA PAKETA

29 EUR trening - 290 EUR ukupno.

PT 20 – Premium - 17€ trening

PT 20 Premium paket podrazumeva 20 individualnih treninga sa trenerom koji se mogu iskoristiti u periodu od 90 dana.

Pored 20 personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?

PT 20 Premium namenjen je osobama koje žele da treniraju sa personalnim trenerom i imaju vremena da to čine dva do tri puta nedeljno.

CENA PAKETA

17 EUR trening - 340 EUR ukupno.

PT 20 – Exclusive - 22€ trening

PT 20 Exclusive paket podrazumeva 20 individualnih treninga sa trenerom.

Pored personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?

PT 20 Exclusive je namenjen osobama koje žele da rade sa personalnim trenerom, ali usled čestih putovanja ili drugih svakodnevnih obaveza nisu u mogućnosti da planiraju treninge na nedeljnom nivou, već to mogu činiti kada se ukaže prilika.

CENA PAKETA

22 EUR trening - 430 EUR ukupno.

PT Partner 10 - 30€ trening

PT partner 10 podrazumeva 10 personalnih treninga koji se mogu iskoristit u periodu od 45 dana za dve osobe koje bi trenirale istovremeno.

Pored personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?

PT Partner 10 je namenjen osobama koje žele rad sa personalnim trenerom i imaju vremena za dva do tri treninga nedeljno. Bilo da se radi o supružnicima, rođacima ili drugarima, znamo da je nekim od Vas trening u paru velika motivacija, a samim tim cena po osobi je znatno niža u odnosu na redovne PT pakete.

CENA PAKETA

30 EUR trening - 300 EUR ukupno.

PT Partner 20 - 25€ trening

PT partner 20 podrazumeva 20 personalnih treninga koji se mogu iskoristit u periodu od 90 dana za dve osobe koje bi trenirale istovremeno.

Pored personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?

PT Partner 20 je namenjen osobama koje žele rad sa personalnim trenerom i imaju vremena za dva do tri treninga nedeljno. Bilo da se radi o supružnicima, rođacima ili drugarima, znamo da je nekim od Vas trening u paru velika motivacija, a samim tim cena po osobi je znatno niža u odnosu na redovne PT pakete.

CENA PAKETA

25 EUR trening - 500 EUR ukupno.

VIP trening

VIP 30 - 145€ mesečno

VIP 30 paket jeste Vežbanje sa Individualnim Pristupom, gde će Vam u periodu od 30 dana, na osnovu testiranja i analiza biti načinjen plan treninga shodno ciljevima koje želite da postignete.

Ovaj paket podrazumeva i tri individualna treninga tokom kojih će klijent od trenera dobiti plan i smernice za preostale, samostalne treninge.

KOME JE NAMENJEN?

Namenjen je osobama koje shvataju značaj individualnog pristupa treningu i žele da treniraju usmereno, planirano i uz nadzor trenera, ali zbog svakodnevnih obavezu nisu u mogućnosti da planiraju vreme za trening.

CENA PAKETA

145 EUR mesečno.

VIP 60 - 130€ mesečno

VIP 60 paket jeste Vežbanje sa Individualnim Pristupom, gde će Vam u periodu od 60 dana, na osnovu testiranja i analiza biti načinjen plan treninga shodno ciljevima koje želite da postignete.

Ovaj paket podrazumeva i tri personalna treninga, na početku svakog novog meseca, tokom kojih će klijent od trenera dobiti plan i smernice za preostale, samostalne treninge.

KOME JE NAMENJEN?

Namenjen je osobama koje shvataju značaj individualnog pristupa treningu i žele da treniraju usmereno, planirano i uz nadzor trenera, ali zbog svakodnevnih obavezu nisu u mogućnosti da planiraju vreme za trening.

CENA PAKETA

130 EUR mesečno - 260 EUR ukupno.

VIP 90 - 110€ mesečno

VIP 90 paket jeste Vežbanje sa Individualnim Pristupom, gde će Vam u periodu od 90 dana, na osnovu testiranja i analiza biti načinjen plan treninga shodno ciljevima koje želite da postignete.

Ovaj paket podrazumeva i tri personalna treninga, na početku svakog novog meseca, tokom kojih će klijent od trenera dobiti plan i smernice za preostale, samostalne treninge.

KOME JE NAMENJEN?

Namenjen je osobama koje shvataju značaj individualnog pristupa treningu i žele da treniraju usmereno, planirano i uz nadzor trenera, ali zbog svakodnevnih obavezu nisu u mogućnosti da planiraju vreme za trening.

CENA PAKETA

110 EUR mesečno - 330 EUR ukupno.

TIM trening

TT 10 - 90€ mesečno

TIM trening 10 podrazumeva 10 treninga u timu od troje ljudi, uz stalni nadzor personalnog trenera. Paket je moguće iskoristiti u roku od 30 dana.

Pored treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, smernice o pravilnoj ishrani u skladu sa ciljem koji klijent želi da postigne, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?

TIM trening 10 namenjen je onima koji žele individualni pristup treningu, ali u isto vreme zbog motivacije i atmosfere na treningu žele da budu deo tima, koji se zajedno motiviše i vodi do rezultata.

Bilo da se radi o supružnicima, rođacima ili drugarima, znamo da je nekim od Vas trening u paru velika motivacija, a samim tim cena po osobi je znatno niža u odnosu na redovne PT pakete.

CENA PAKETA

9 EUR trening - 90 EUR mesečno.

TT 20 - 150€ mesečno

TIM trening 20 podrazumeva 20 treninga u timu od troje ljudi, uz stalni nadzor personalnog trenera. Paket je moguće iskoristiti u roku od 60 dana.

Pored treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, smernice o pravilnoj ishrani u skladu sa ciljem koji klijent želi da postigne, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?

TIM trening 20 namenjen je onima koji žele individualni pristup treningu, ali u isto vreme zbog motivacije i atmosfere na treningu žele da budu deo tima, koji se zajedno motiviše i vodi do rezultata.

Bilo da se radi o supružnicima, rođacima ili drugarima, znamo da je nekim od Vas trening u paru velika motivacija, a samim tim cena po osobi je znatno niža u odnosu na redovne PT pakete.

CENA PAKETA

7.5 EUR trening - 150 EUR mesečno.

Navedene cene paket prikazane su u evrima i informativnog su karaktera. Plaćanje se vrši u dinarskoj protiv vrednosti. Za obračunski kurs kontaktirati odgovorno lice za prodaju. Titan Fitness zadržava pravo promene cene bez prethodne najave.

Iskustva naših korisnika

 • Kada sam sebi postavila cilj, nisam znala kako da dođem do njega. Svojom pozitivnom energijom, posvećenošću i pre svega znanjem učinili su da se osećam jačom, zdravijom i zadovoljnijom osobom.

  Jelena Starčević

 • Tražeći adekvatno mesto za trening, zahtevala sam potpunu posvećenost trenera, prijatna atmosfera, bremenska fleskibilnost i naravno - rezultati. U Titan Fitness Campu dobila sam sve - i znatno više!

  Andrea Majstorović

 • Pre više od četiri godine bila sam srećna što sam uspela da pronađem najboljeg - kada je izbor trenera u pitanju. Danas imam potrebu da se zahvalim čitavom Titan Fitness Timu na profesionalizmu, kompletnoj usluzi, znanju, predanosti, besprekornoj higijeni i njihovom prijateljstvu.

  Nina Gojković

 • I can say that Nikola and the Team are focused on you and your improvements and are very open and transparent on how they intend to get you there. I’ve seen amazing transformation in my body, mind and energy levels.

  Daryl Clewlow

Hajde da treniramo

Ukoliko želite da se uverite u istinitost tvrdnji koje ste upravo pročitali – hajde da treniramo! Prvi trening je na račun kuće.

Kontaktirajte nas