Personalni trening
PT 10 – Premium - 19€ trening
PT 10 Premium paket podrazumeva 10 individualnih treninga sa trenerom koji se mogu iskoristiti u periodu od 40 dana.

Pored 10 personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
PT 10 Premium namenjen je osobama koje žele da treniraju sa personalnim trenerom i imaju vremena da to čine dva do tri puta nedeljno.

CENA PAKETA
19 EUR trening - 190 EUR ukupno.
PT 10 – Exclusive - 29€ trening
PT 10 Exclusive paket podrazumeva 10 individualnih treninga sa trenerom.

Pored personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
PT 10 Exclusive je namenjen osobama koje žele da rade sa personalnim trenerom, ali usled čestih putovanja ili drugih svakodnevnih obaveza nisu u mogućnosti da planiraju treninge na nedeljnom nivou, već to mogu činiti kada se ukaže prilika.

CENA PAKETA
29 EUR trening - 290 EUR ukupno.
PT 20 – Premium - 17€ trening
PT 20 Premium paket podrazumeva 20 individualnih treninga sa trenerom koji se mogu iskoristiti u periodu od 70 dana.

Pored 20 personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
PT 20 Premium namenjen je osobama koje žele da treniraju sa personalnim trenerom i imaju vremena da to čine dva do tri puta nedeljno.

CENA PAKETA
17 EUR trening - 340 EUR ukupno.
PT 20 – Exclusive - 22€ trening
PT 20 Exclusive paket podrazumeva 20 individualnih treninga sa trenerom.

Pored personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
PT 20 Exclusive je namenjen osobama koje žele da rade sa personalnim trenerom, ali usled čestih putovanja ili drugih svakodnevnih obaveza nisu u mogućnosti da planiraju treninge na nedeljnom nivou, već to mogu činiti kada se ukaže prilika.

CENA PAKETA
22 EUR trening - 430 EUR ukupno.
PT Partner 10 - 30€ trening
PT partner 10 podrazumeva 10 personalnih treninga koji se mogu iskoristit u periodu od 40 dana za dve osobe koje bi trenirale istovremeno.

Pored personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
PT Partner 10 je namenjen osobama koje žele rad sa personalnim trenerom i imaju vremena za dva do tri treninga nedeljno. Bilo da se radi o supružnicima, rođacima ili drugarima, znamo da je nekim od Vas trening u paru velika motivacija, a samim tim cena po osobi je znatno niža u odnosu na redovne PT pakete.

CENA PAKETA
30 EUR trening - 300 EUR ukupno.
PT Partner 20 - 25€ trening
PT partner 20 podrazumeva 20 personalnih treninga koji se mogu iskoristiti u periodu od 70 dana za dve osobe koje bi trenirale istovremeno.

Pored personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
PT Partner 20 je namenjen osobama koje žele rad sa personalnim trenerom i imaju vremena za dva do tri treninga nedeljno. Bilo da se radi o supružnicima, rođacima ili drugarima, znamo da je nekim od Vas trening u paru velika motivacija, a samim tim cena po osobi je znatno niža u odnosu na redovne PT pakete.

CENA PAKETA
25 EUR trening - 500 EUR ukupno.
VIP trening
VIP 30 - 145€ mesečno
VIP 30 paket jeste Vežbanje sa Individualnim Pristupom, gde će Vam u periodu od 30 dana, na osnovu testiranja i analiza biti načinjen plan treninga shodno ciljevima koje želite da postignete.

Ovaj paket podrazumeva i tri individualna treninga tokom kojih će klijent od trenera dobiti plan i smernice za preostale, samostalne treninge.

KOME JE NAMENJEN?
Namenjen je osobama koje shvataju značaj individualnog pristupa treningu i žele da treniraju usmereno, planirano i uz nadzor trenera, ali zbog svakodnevnih obavezu nisu u mogućnosti da planiraju vreme za trening.

CENA PAKETA
145 EUR mesečno.
VIP 60 - 130€ mesečno
VIP 60 paket jeste Vežbanje sa Individualnim Pristupom, gde će Vam u periodu od 60 dana, na osnovu testiranja i analiza biti načinjen plan treninga shodno ciljevima koje želite da postignete.

Ovaj paket podrazumeva i tri personalna treninga, na početku svakog novog meseca, tokom kojih će klijent od trenera dobiti plan i smernice za preostale, samostalne treninge.

KOME JE NAMENJEN?
Namenjen je osobama koje shvataju značaj individualnog pristupa treningu i žele da treniraju usmereno, planirano i uz nadzor trenera, ali zbog svakodnevnih obavezu nisu u mogućnosti da planiraju vreme za trening.

CENA PAKETA
130 EUR mesečno - 260 EUR ukupno.
VIP 90 - 110€ mesečno
VIP 90 paket jeste Vežbanje sa Individualnim Pristupom, gde će Vam u periodu od 90 dana, na osnovu testiranja i analiza biti načinjen plan treninga shodno ciljevima koje želite da postignete.

Ovaj paket podrazumeva i tri personalna treninga, na početku svakog novog meseca, tokom kojih će klijent od trenera dobiti plan i smernice za preostale, samostalne treninge.

KOME JE NAMENJEN?
Namenjen je osobama koje shvataju značaj individualnog pristupa treningu i žele da treniraju usmereno, planirano i uz nadzor trenera, ali zbog svakodnevnih obavezu nisu u mogućnosti da planiraju vreme za trening.

CENA PAKETA
110 EUR mesečno - 330 EUR ukupno.