Personalni trening
PT 10 – Premium - 24€ trening
PT 10 Premium paket podrazumeva 10 individualnih treninga sa trenerom koji se mogu iskoristiti u periodu od 30 dana.

Pored 10 personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
PT 10 Premium namenjen je osobama koje žele da treniraju sa personalnim trenerom i imaju vremena da to čine dva do tri puta nedeljno.

CENA PAKETA
24 EUR trening - 240 EUR ukupno.
PT 20 – Premium - 22€ trening
PT 20 Premium paket podrazumeva 20 individualnih treninga sa trenerom koji se mogu iskoristiti u periodu od 60 dana.

Pored 20 personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
PT 20 Premium namenjen je osobama koje žele da treniraju sa personalnim trenerom i imaju vremena da to čine dva do tri puta nedeljno.

CENA PAKETA
22 EUR trening - 440 EUR ukupno.
PT Partner 10 - 36€ trening
PT partner 10 podrazumeva 10 personalnih treninga koji se mogu iskoristit u periodu od 30 dana za dve osobe koje bi trenirale istovremeno.

Pored personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
PT Partner 10 je namenjen osobama koje žele rad sa personalnim trenerom i imaju vremena za dva do tri treninga nedeljno. Bilo da se radi o supružnicima, rođacima ili drugarima, znamo da je nekim od Vas trening u paru velika motivacija, a samim tim cena po osobi je znatno niža u odnosu na redovne PT pakete.

CENA PAKETA
36 EUR trening - 360 EUR ukupno.
PT Partner 20 - 30€ trening
PT partner 20 podrazumeva 20 personalnih treninga koji se mogu iskoristiti u periodu od 60 dana za dve osobe koje bi trenirale istovremeno.

Pored personalnih treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, izradu individualnog plana ishrane, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
PT Partner 20 je namenjen osobama koje žele rad sa personalnim trenerom i imaju vremena za dva do tri treninga nedeljno. Bilo da se radi o supružnicima, rođacima ili drugarima, znamo da je nekim od Vas trening u paru velika motivacija, a samim tim cena po osobi je znatno niža u odnosu na redovne PT pakete.

CENA PAKETA
30 EUR trening - 600 EUR ukupno.
Small group trening
SGT 10 - 120€
SGT 10 podrazumeva 10 treninga predviđeni za male grupe od 4 do 6 osoba. Iako se vežba u grupi, pristup je individualan. Što znači da je izbor vežbi, te svako opterećenje na treningu prilagođeno pojedinačno, svakom vežbaču.Prednost ove vrste vežbanja je timski rad i povećana motivacija u sled dobre atmosfere.

Pored treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, smernice o pravilnoj ishrani u skladu sa ciljem koji klijent želi da postigne, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
SGT 10 je predviđen za muškarce i žene. Nije neophodno da budeš u dobroj formi,niti da imaš prethodno iskustvo sa vežbanjem. Na osnovu merenja i testiranja, procenićemo koje su vaše trenutne mogućnosti, te na osovu toga napraviti pravi odabir vežbi za vas.

U ponudi su programi: Box&Go, Cut&Go i Work&Go

CENA PAKETA
12 EUR trening - 120 EUR.
SGT 20 - 200€
SGT 20 podrazumeva 20 treninga predviđeni za male grupe od 4 do 6 osoba. Iako se vežba u grupi, pristup je individualan. Što znači da je izbor vežbi, te svako opterećenje na treningu prilagođeno pojedinačno, svakom vežbaču.Prednost ove vrste vežbanja je timski rad i povećana motivacija u sled dobre atmosfere.

Pored treninga, ovaj paket uključuje i analizu jelovnika, smernice o pravilnoj ishrani u skladu sa ciljem koji klijent želi da postigne, FMS testiranje, kao i inicijalna i kontinuirana antropometrijska merenja i analizu telesnog sastava.

KOME JE NAMENJEN?
SGT 20 je predviđen za muškarce i žene. Nije neophodno da budeš u dobroj formi,niti da imaš prethodno iskustvo sa vežbanjem. Na osnovu merenja i testiranja, procenićemo koje su vaše trenutne mogućnosti, te na osovu toga napraviti pravi odabir vežbi za vas.

U ponudi su programi: Box&Go, Cut&Go i Work&Go

CENA PAKETA
10 EUR trening - 200 EUR.